Edifici de 23 habitatges, Premià de Mar

  • Localització: Premià de Mar
  • Any: 2007
  • Pressupost: 830.000 €
  • Superfície: 1.630 m2
  • Client: INCASOL
  • Estructures: Forest cálculo de estructuras S.L.
  • Direcció d’Execució: Lluís Senan Barón
  • Fotografia: Pol Viladoms + Bogom Arquitectura
Vista general habitatges Premià de Mar
Alçat habitatges Premià de Mar
Vista general habitatges Premià de Mar
Detall balconeres habitatges Premià de Mar
documentacio grafica planol planta baixa 32 habitatges, premia de mar
documentacio grafica planol planta tipus 32 habitatges, premia de mar
documentacio grafica seccio tipus 32 habitatges, premia de mar