33 habitatges a Sant Andreu

  • Localització: Av.Meridiana 259, Sant Andreu, Barcelona
  • Any: 2004
  • Pressupost: 340.000 €
  • Superfície: 5.563 m2
  • Client: Miatano S.L
  • Estructures: MALLA arquitectos S.C.P
  • Direcció d’Execució: Xavier de José Ruiz
  • Fotografia: Pol Viladoms
habitatges avinguda meridiana sant andreu barcelona
façana habitatges avinguda meridiana sant andreu barcelona
detall façana habitatges avinguda meridiana sant andreu barcelona
documentacio grafica planta tipus projecte 33 habitatges a avinguda meridiana sant andreu barcelona