Edifici de 9 habitatges, Barcelona

  • Localització: Carrer Nou de la Rambla, Districte de Sants-Montjuïc, Barcelona
  • Any: 2006
  • Pressupost: 498.309,75 €
  • Superfície: 724,50 m2
  • Client: Miatano S.L
  • Estructures: Forest cálculo de estructuras S.L.
  • Direcció d’Execució: Xavier de José Ruiz
  • Fotografia: Pol Viladoms
Façana habitatges a carrer Nou de la Rambla, Barcelona
Detall façana habitatges a carrer Nou de la Rambla, Barcelona
Detall façana habitatges a carrer Nou de la Rambla, Barcelona
documentacio grafica planta baixa planta tipus, projecte 9 habitatges al carrer nou de la Rambla Barcelona
documentacio grafica seccio, projecte 9 habitatges al carrer nou de la Rambla Barcelona