CASA DE LES LLETRES

Finalistes del concurs pel nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al 22@, Barcelona