Comissaria Mossos d’Esquadra

  • Localització:         Ronda Ibèrica, 68, Vilanova i la Geltrú (Garraf)
  • Any:                       2007
  • Pressupost:          3.025.000 €
  • Superfície:            3.425,00m2
  • Client:                    GISA (Generalitat de Catalunya)
  • Estructures: BOMA S.L.
  • Instal·lacions: JG Ingenieros S.L.
  • Direcció d’Execució: A.Ventura i associats, servei d’arquitectura tècnica S.L.
  • Fotografia: Bogom Arquitectura
comissaria mossos esquadra vilanova i la geltru de nit
alçat frontal comissaria mossos esquadra vilanova i la geltru
documentacio grafica planol planta baixa projecte mossos esquadra vilanova i la geltru
documentacio grafica planol planta primera i planta segona, mossos esquadra vilanova i la geltru
documentacio grafica seccio projecte mossos esquadra vilanova i la geltru