Escola Drassanes

  • Localització: Carrer Nou de Sant Francesc, 11-13, Barcelona
  • Any: 2012
  • Pressupost: 6.770.771,00 €
  • Superfície: 4.639,45 m2
  • Client: Infraestructures.cat (Generalitat de Catalunya)
  • Estructures: BOMA S.L.
  • Instal·lacions: JG Ingenieros S.L.
  • Direcció d’Execució: Bardají-Capdevila Management Barcelona S.L.
  • Fotografia: Pol Viladoms
façana principal escola drassanes barcelona
façana lateral escola drassanes barcelona
escola drassanes, barcelona, aula interior, pati infantil
pasillo interior escola drassanes barcelona
pati exterior escola drassanes barcelona
documentacio grafica planol planta baixa planta primera, escola drassanes barcelona
documentacio grafica planol planta segona planta coberta, escola drassanes barcelona
documentacio grafica seccio escola drassanes barcelona