ESCOLA DRASSANES

  • Localització: Carrer Nou de Sant Francesc 11, Districte de Ciutat Vella, Barcelona
  • Any: 2012
  • Pressupost: 6.770.771,00 €
  • Superfície: 4.639,45 m2
  • Client: Infraestructures.cat (Generalitat de Catalunya)
  • Estructures: BOMA S.L.
  • Instal·lacions: JG Ingenieros S.L.
  • Direcció d’Execució: Bardají-Capdevila Management Barcelona S.L.
  • Fotografia: Pol Viladoms
façana principal escola drassanes barcelona
façana lateral escola drassanes barcelona
escola drassanes, barcelona, aula interior, pati infantil
pasillo interior escola drassanes barcelona
pati exterior escola drassanes barcelona
Planta baixa i planta primera escola Drassanes, Cuitat Vella, Barcelona
Secció escola Drassanes, Cuitat Vella, Barcelona