Guardia Urbana de Barcelona

  • Localització: Carrer de la lletra A 97-103, Barcelona
  • Any: 2016
  • Pressupost: 1.156.184,00 €
  • Superfície: 1340 m2
  • Client: BIMSA (Ajuntament de Barcelona)
  • Estructures: Static Enginyeria S.L.U.P.
  • Instal·lacions: JG Ingenieros S.L.
  • Direcció d’Execució: Eradio Larrosa Seval
  • Fotografia: Pol Viladoms
exterior guardia urbana barcelona
porta entrada guardia urbana barcelona
vestuaris guardia urbana barcelona
Interior Guardi Urbana i caneres
pati interior guardia urbana barcelona
pati interior caneres guardia urbana barcelona
documentacio grafica planol planta baixa guardia urbana barcelona
documentacio grafica planol planta primera guardia urbana barcelona
documentacio grafica seccio guardia urbana barcelona