5 habitatges al carrer Guilleries Barcelona

  • Localització: Carrer Guilleries 12, Gràcia, Barcelona
  • Any: 2016
  • Pressupost: 249.500€
  • Superfície: 320 m2
  • Client: ELIX Servicios inmobiliarios s.l
  • Estructures: Romà Crespiera
  • Direcció d’Execució: Raúl Sebastian
  • Fotografia: Bogom Arquitectura
reforma interior habitatges al carrer Guilleries, Barcelona
reforma interior, paret vista, habitatges al carrer Guilleries, Barcelona
reforma interior habitatges al carrer Guilleries, Barcelona
documentacio grafica planta baixa i planta tipus habitatges al carrer guilleries barcelona
documentacio grafica seccio longitudinal habitatges al carrer guilleries barcelona