Reforma d’edifici per a 5 habitatges, Barcelona

  • Localització: Carrer Guilleries, Districte de Gràcia, Barcelona
  • Any: 2016
  • Pressupost: 249.500€
  • Superfície: 320 m2
  • Client: ELIX Servicios inmobiliarios s.l
  • Estructures: Romà Crespiera
  • Direcció d’Execució: Raúl Sebastian
  • Fotografia: Bogom Arquitectura
menjador, 5 habitatges al carrer Guilleries Barcelona
reforma interior, paret vista, 5 habitatges al carrer Guilleries Barcelona
cuina àtic, 5 habitatges al carrer Guilleries Barcelona
vista del pati interior d'illa, 5 habitatges al carrer Guilleries Barcelona
documentacio grafica planta baixa i planta tipus habitatges al carrer guilleries barcelona
documentacio grafica seccio longitudinal habitatges al carrer guilleries barcelona