AVINGUDA MERIDIANA 259

Nova construcció d’un edifici de 33 habitatges, al barri de la Sagrera de Barcelona

  • Localització: Av.Meridiana 259, Districte de Sant Andreu, Barcelona
  • Any: 2004
  • Pressupost: 340.000 €
  • Superfície: 5.563 m2
  • Client: Miatano S.L
  • Estructures: MALLA arquitectos S.C.P
  • Direcció d’Execució: Xavier de José Ruiz
  • Fotografia: Pol Viladoms
habitatges avinguda meridiana, 33 habitatges a sant andreu, barcelona
façana habitatges avinguda meridiana, 33 habitatges a sant andreu, barcelona
detall façana habitatges avinguda meridiana, 33 habitatges a sant andreu, barcelona
planta tipus habitatges Avinguda Meridiana 259, Barcelona