BACARDÍ 40

Edifici plurifamiliar de nova planta de 26 habitatges i aparcament

  • Localització: Carrer Bacardí 40-42, Districte Santa Eulàlia, Hospitalet de Llobregat, Barcelona
  • Any: En construcció
  • Pressupost: 1.826.691,38 €
  • Superficie: 3.307,35 m2
  • Client: Nuñez y Navarro
  • Estructures: PBX.
  • Instal·lacions: Balart Enginyers
  • Direcció d’execució: Eduardo Miguel
  • Imatges: GRAPH arquitectura
Bacardí 40, Hospitalet de Llobregat
Documentació gràfica, secció
Documentació gràfica, planta tipo