CASA VIDAL

Habitatge unifamiliar a Sitges

  • Localització: Av. De Miralpeix, Sitges
  • Any: 2009
  • Pressupost: 300.000 €
  • Superfície: 466,55 m2
  • Client: MT-NORD S.L
  • Estructures: Forest cálculo de estructuras S.L.
  • Direcció d’execució: Bogom
  • Fotografia: Pol Viladoms
Casa Vidal vista general casa unifamiliar a Sitges, Barcelona
Casa Vidal vista general casa unifamiliar a Sitges, Barcelona
Secció, habitatge unifamiliar, Sitges
Plantes , habitatge unifamiliar, Sitges