CASAL BON PASTOR

Casal de Gent Gran en el barri del Bon Pastor, Barcelona

  • Localització: Carrer Alfarràs, Districte de Sant Andreu, Barcelona
  • Any: 2018
  • Pressupost: 1.075.000 €
  • Superfície: 923 m2
  • Client: BIMSA
  • Direcció d’execució: Ángel Gil
  • Fotografia: Pol Viladoms
imatge entrada, casal per a la gent gran, bon pastor, barcelona
imatge recepcio, casal per a la gent gran, bon pastor, barcelona
passadis, casal per a la gent gran, bon pastor, barcelona
sala polivalent, casal per a la gent gran, bon pastor, barcelona
Planta, documentació gràfica