ILLA DE MYRURGIA

3r premi en el concurs per a un nou Centre de Serveis Socials a l’illa de Myrurgia, en el barri de la Sagrada Familia, en el Districte de l’eixample de Barcelona

làmina concurs illa de Myrurgia