JOSEP MASGRAU 49

Construcció de nou edifici de 3 habitatges, Cornellà de Llobregat

  • Localització: Cerrer Josep Masgrau, Cornellà de Llobregat
  • Any: 2017
  • Pressupost: 203.472 €
  • Superfície: 265 m2
  • Client: Privat
  • Estructures: MALLA arquitectos S.C.P
  • Direcció d’Execució: Rafael Capdevila
  • Fotografia: Pol Viladoms

Façana principal, carrer Josep Masgrau, 3 habitatges a Cornellà de Llobregat
Escala, espais comuns, carrer Josep Masgrau, 3 habitatges a Cornellà de Llobregat
Interior habitatge, vista a balconera, carrer Josep Masgrau, 3 habitatges a Cornellà de Llobregat
Interior habitatge, cuina i menjador, carrer Josep Masgrau, Cornellà de Llobregat
Documentació gràfica habitatges, Cornellà
Documentació gràfica habitatges, Cornellà