JUAN BRAVO 16

Nova construcció d’un edifici d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres al barri de Sants de Barcelona.

  • Localització: Carrer Juan Bravo 16, Barcelona
  • Any: 2019
  • Pressupost: 305.000 €
  • Superfície: 539,80 m2
  • Client: Jordi Xipell
  • Estructures: Bernuz-Fernandez Arquitectes
  • Direcció d’execució: Raül Sebastian
Façana principal, edifici plurifamiliar carrer Juan Bravo
Escala de veïns, edifici d'habitatges plurifamiliar al barri de Sants
Façana principal i façana posterior, edifici plurifamiliar carrer Juan Bravo