JUAN BRAVO 16

Nova construcció d’un edifici d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres al carrer Juan Bravo 16, barri de Sants de Barcelona.

  • Localització: Carrer Juan Bravo 16, Barcelona
  • Any: 2019
  • Pressupost: 305.000 €
  • Superfície: 539,80 m2
  • Client: Jordi Xipell
  • Estructures: Bernuz-Fernandez Arquitectes
  • Direcció d’execució: Raül Sebastian
Façana principal-edifici-plurifamiliar carrer Juan Bravo 16
Escala-veïns-edifici-habitatges-plurifamiliar-barri-Sants
Façana posterior-edifici-plurifamiliar carrer Juan Bravo 16
dibuix-planta-arquitectura