Bogom arquitectes té la capacitat i els mitjans per oferir els següents serveis:

 

  • Projectes integrals d’arquitectura i urbanisme, aplicant  noves tecnologies i tècniques constructives des de el seu coneixement crític i exhaustiu, així com l’ús de criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat en el disseny
  • Projectes de rehabilitació d’edificis i la direcció d’obra facultativa corresponent, incidint en l’optimització dels processos constructius afins
  • Gestió d’obres
  • Estudis de viabilitat i assessorament continu als nostres clients
  • Peritatges judicials
  • Inspeccions tècniques de l’edifici ITE
  • Cèdul·les d’habitabilitat
  • Tramitació de documents
  • Utilització del sistema BIM amb el programa REVIT per a projectes executius