GENERAL MITRE 214

Gran rehabilitació d’un edifici plurifamiliar existent per a la construcció de 29 habitatges, Barcelona

  • Localització: Ronda General Mitre, Districte Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
  • Any: 2018
  • Pressupost: 971.712 €
  • Superfície: 2.684 m2
  • Client: Privat

Façana principal edifici plurifamiliar Ronda General Mitre, Barcelona
vista cuina i menjador, gran rehabilitació, habitatges Ronda General Mitre, Barcelona
vista cuina, gran rehabilitació, habitatges Ronda General Mitre, Barcelona
vista menjador, gran rehabilitació, habitatges Ronda General Mitre, Barcelona
vista cuina i menjador, gran rehabilitació, habitatges Ronda General Mitre, Barcelona
esquemes, documentació gràfica
esquemes, documentació gràfica
planta, documentació gràfica