ST. ANTONI MARIA CLARET 120

Rehabilitació d’edifici plurifamiliar existent per a la construcció de 13 habitatges, Barcelona

  • Localització: Carrer Sant Antoni Maria Claret 120, Districte d’Eixample, Barcelona
  • Any: 2018
  • Pressupost: 1.031.000€
  • Superfície: 1.850 m2
  • Client: Privat

Façana habitatges, st-antoni-maria-claret-120, Barcelona
Menjador, Reforma d'edifici per a 13 habitatges, st-antoni-maria-claret-120, Barcelona
Passadís, Reforma d'edifici per a 13 habitatges, Barcelona
Cuina, Reforma d'edifici per a 13 habitatges, Barcelona
documentació gràfica, esquemes, st-antoni-maria-claret-120
documentació gràfica, planta tipo, st-antoni-maria-claret-120